logo
  • INZERCE
  • DISKUZE
  • AKCE
  • ČLÁNKY
  • Přihlášení
  • Oblíbené
logo

Farmingterapie – terapie za využití hospodářských zvířat

Farmingterapie – terapie za využití hospodářských zvířat
Farmingterapie – terapie za využití hospodářských zvířat

Social Farming, Care Farming nebo farmingterapie. Ve všech případech se jedná o specifickou formu zooterapie, při které je u klientů využíváno pozitivně působících vlivů na lidský organismus ve spojitosti s činnostmi na zemědělské farmě. Cílem by mělo být zvyšování zdraví a blahobytu klientů, jejich integrace do společnosti, vše za maximalizace zemědělské produkce. 

Farmingterapie může probíhat prostřednictvím přímého kontaktu klienta se zvířaty (ošetřování zvířat, výchova, asistence u porodu) nebo nepřímého kontaktu (pomocné práce na farmě, úklid, příprava krmení, výroba sýrů).

Zvířata jsou během terapie využívána jako tzv. katalyzátor – působící jako prostředník mezi terapeutem a klientem.

Legislativní úprava

Farmingterapie působí v České republice jako samostatný obor poměrně krátkou dobu. Z tohoto důvodu není nijak zásadně upravena legislativou.
Provozovatel farmingterapie se nicméně musí řídit právními předpisy, které se obecně k provozování terapie se zvířaty vztahují. Jde především o zákony a vyhlášky České republiky v oblasti ochrany a chovu zvířat, hygienických požadavků, veterinární péči, nařízení měst a obcí apod. Vše musí samozřejmě probíhat v souladu s příslušnými Nařízeními EU

V této zooterapii nejde však pouze a jen o zvířata. Příslušné právní předpisy je třeba dodržovat i u samotných klientů. Na dokumenty upravující ochranu osobních údajů, sociální služby nebo Listinu základních práv a svobod nelze zapomenout.

Od králíků po skot

Hospodářských zvířat, jež můžeme při farmingterapii využít, je nespočet. Provozovatel této činnosti si může vybrat zvířata nejen dle jejich velikosti a náročnosti na péči, ale také dle jejich preferovaného využití při terapii.

Jedním z nevyužívanějších zvířat jsou králíci. Díky své velikosti a nenáročnosti jsou velmi oblíbeným zvířetem. Nejčastěji se setkáváme s kříženci jednotlivých plemen, výjimkou ovšem není ani angorský králík, kastorex nebo český strakáč.

Další hojně využívaná zvířata jsou malí přežvýkavci. Zde se nejčastěji setkáme s plemeny bílá krátkosrstá koza, kamerunská a búrská koza, quessantská, východofríská a šumavská ovce nebo jejich kříženci.

Spíše ojediněle jsou u nás do farmingterapie zařazována prasata. Je to způsobeno především skutečností, že jde o velmi stresující zvířata a neustálý kontakt s člověkem dělá ve většině případů spíše škodu než užitek. Pokud už se s prasaty setkáme, jedná se většinou o plemeno bílé ušlechtilé, přeštické černostrakaté prase či zakrslá plemena.

ptáků jsou využíváni především holubi a drůbež. Zde se jedná hlavně o činnosti spojené s prací než s přímým kontaktem se zvířaty.
Ojediněle se setkáte také se skotem. To je dáno opět náročností chovu v porovnání s menšími druhy zvířat.

Z hospodářských zvířat lze ještě zmínit koně, osly a lamy. V případě koní ovšem často mluvíme již o hiporehabilitaci a taktéž terapie s využitím lam má již svůj vlastní název – lamaterapie.

Požadavky na zvířata

Pokud vybíráme zvíře pro farmingterapii, zohledňujeme při výběru cílovou klientelu a směr využití, kterého chceme při terapii dosáhnout.
Z hlediska požadavků na vlastnosti a charakteristiku zvířat volíme pro farmingterapii zvířata bezrohá, s predispozicí nestresovat se. Vyrovnanější a odolnější temperament poskytují plemena kombinovaná.

Při výběru vhodných zvířat je třeba zohlednit také pohlaví jedinců. Samice bývají obvykle klidnějšího temperamentu, ovšem je třeba u nich počítat s projevy pohlavních cyklů (včetně změn chování). Výbornou alternativou mohou být tedy kastráti.

Cílové skupiny

Kouzlo farmingterapie spočívá v obrovské škále rozmanitosti a pestrosti služeb klientům. Díky množství rozdílných druhů a plemen zvířat využívaných v tomto odvětví zooterapie je možné praktikovat farmingterapii téměř u každého člověka. Od dětí, přes osob se závislostmi nebo poruchami chování, až po seniory.

U pacienta se strachem ze psů nemůžeme využívat canisterapii, pokud se bojí koček, nepřipadá zase v úvahu felinoterapie. Protože při farmingterapii nejsme omezeni pouze jedním druhem zvířat nebo činností, situace, že s klientem nenajdete společnou činnost, jenž mu vyhovuje, takřka nenastává.

Autor textu: Monika Kučerová

Fotografie: Adobe Stock

ZDROJE: 

LOUČKA, R. Farmingterapie, farming therapy – „terapie prací na farmě“. In Zooterapie ve světle objektivních poznatků. Kolektiv autorů. České Budějovice: Dona, 2007. Využití dalších zvířecích druhů v zooterapii. ISBN 978-80-7322-109-6.

LOUE, S., KARGES, R.R., CARLTON, C. The therapeutic farm community: An innovative intervention for mental illness. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 2014.

NERANDŽIČ, Z. Animoterapie, aneb, Jak nás zvířata léčí: praktický průvodce pro veřejnost, pedagogy i pracovníky zdravotnických zařízení a sociálních ústavů. Praha: Albatros, 2006. ISBN 80-00-01809-8.

TICHÁ, V. Legislativní úprava týkající se praktikování zooterapie. In Zooterapie ve světle objektivních poznatků. Kolektiv autorů. České Budějovice: Dona, 2007. Zooterapie. ISBN 978-80-7322-109-6.

VOJTĚCHOVSKÝ, M., VOJTĚCHOVSKÁ, M. Zvířata v domovech nejen pro seniory: příručka pro návštěvní programy, držení a chování zvířat. 2. vyd. Praha: Národní dobrovolnické centrum Hestia, 1999. ISBN 80-239-1973-3.
 

Publikováno:

12.5.2024 19:08

0 hlasy

Hlavní menu

Napište nám

Sociální sítě

Copyright 2024 © faunaportal.cz

Created by MVKV Solutions, s.r.o.

TOPlist