logo
  • INZERCE
  • DISKUZE
  • AKCE
  • ČLÁNKY
  • Přihlášení
  • Oblíbené
logo

Provozní podmínky

1. Podmínky inzerce 

1.1 Vkládat inzeráty mohou jak fyzické, tak právnické osoby.

1.2 Pravdivost informací. Uživatel se souhlasem s těmito podmínkami inzerce se zavazuje, že využívá služeb serveru faunaportal.cz s dobrou vůlí za účelem nabídky/poptávky, bez úmyslu poškodit třetí osobu nebo provozovatele.

1.3 Soukromá inzerce na portálu je zdarma, může však být uživatelem zvýrazněna jednou z forem topování.

1.4 Komerční inzercí se rozumí firemní (resp. podnikatelský) inzerát vedoucí k opakovanému výdělku. Komerční inzerce je zpoplatněna dle cen uvedených při vkládání inzerce (formy topování). Komerční inzerce nesmí inzerovat vlastní podnikatelskou činnost, pouze jednotlivé zboží či produkty, které nabízí. Komerční inzeráty podávané jako soukromá inzerce budou odstraněny.

1.5 Zveřejnění inzerátu. Přijetím těchto podmínek uživatel vyslovuje souhlas se zveřejněním svého on-line inzerátu na faunaportal.cz. Tento souhlas zahrnuje i případné využití inzerátu v rámci propagace faunaportal.cz.

1.6 Doba uveřejnění. Inzerát soukromé inzerce je bezplatně vložen na portál po dobu 4 měsíců, po té je smazán a uživatel je vyrozuměn emailem. V případě, že uživatel bude chtít inzerát odstranit z portálu dříve než po 4 měsících, musí tak učinit sám za využití kontrolního hesla či přes svůj uživatelský účet.

1.7 Pravidla pro vkládání inzerce jsou následující:

1.7.1 Inzerce musí odpovídat tematicky daným rubrikám, jinak bude přesunuta do správné rubriky či vymazána.

1.7.2. Při psaní inzerátu je zakázáno používat pro zvýraznění inzerátu vykřičníky, hvězdičky, pomlčky a další podobné znaky, mezery mezi jednotlivými písmeny, pouze velká písmena a to jak v textu inzerátu, tak také v jeho nadpisu.

1.7.3 V nadpisu je zakázáno používat slova typu POZOR, TO TADY JEŠTĚ NEBYLO atp. Stejný inzerát nesmí být opakovaně vkládán během 24 hodin.

1.7.4 Provozovatel si vyhrazuje právo inzerát vůbec nezveřejnit, případně inzerát odstranit z nabídky bez nároku na vrácení poplatku za inzerci, bude-li v rozporu s tématem dané rubriky, s platnými zákony České republiky, podmínkami inzerce faunaportal.cz i při pouhém podezření, dobrými mravy, nebo v případě poškozování provozovatele.

1.7.5 V případě uveřejnění textů, fotografií a videí k inzerátu, dodržujte autorský zákon. Fotografie vkládejte pouze takové, u kterých jste majiteli autorských práv či máte souhlas autora k jejich uveřejnění. 

1.7.6 Inzeráty nabízející chráněná zvířata podléhající “Cites”, musí mít vybránu volbu “Cites - povinné doklady” (https://www.mzp.cz/cites)

2. Podmínky diskuze

Žádáme všechny účastníky diskuze, aby respektovali pravidla níže. Provozovatel si vyhrazuje právo mazat či upravovat diskusní příspěvky, pakliže budou v rozporu s níže uvedenými pravidly a zákony České republiky. Snažte se o vytvoření přátelské atmosféry vedoucí k smysluplným diskuzím.

1. Diskusní příspěvky nesmí být v rozporu se zákony České republiky.

2. Diskusní příspěvky nesmí obsahovat vulgarismy.

3. Diskusní příspěvky nesmí být rasistické a sexuálně orientované.

4. Diskusní příspěvky nesmí být urážlivé.

5. Diskusní příspěvky nesmí porušovat autorský zákon.

6. Diskusní příspěvky nesmí vědomě zavádět mylné či nepravdivé informace.

7. Diskusní příspěvky nesmí být komerčního charakteru, propagovat konkurenční chovatelské portály.

8. Diskusní příspěvky musí být tematicky zaměřené.

9. Diskusní příspěvky nesmí vyvolávat hádky.

10. Diskusní příspěvky nesmí šířit poplašné zprávy a dezinformace. Provozovatel nenese odpovědnost za diskusní příspěvky uživatelů. 

3. Podmínky pro vkládání akcí 

Do kalendáře akcí je možné vložit pouze akce typu burza, veletrh, výstava, sraz či seminář zaměřený pouze na chovatelství a zvířata. Stejná akce pořádaná v daný den může být do kalendáře vložena pouze jednou. 

4. Ochrana osobních údajů a autorských práv 

Osobní údaje uživatelů se provozovatel zavazuje zpracovávat v souladu s platnými zákony, s vlastními zásadami pro ochranu osobních údajů a zásadami používání souborů cookies. Provozovatel je výlučným vlastníkem všech práv k celé databázi inzerátů na serveru faunaportal.cz. 

5. Právo na změnu/zrušení služby 

Provozovatel si vyhrazuje právo změnit nebo zrušit poskytované služby na faunaportal.cz i bez předchozího upozornění uživatele. 

6. Uživatelé nejsou oprávněni poskytovat služby severu faunaportal.cz třetím osobám. 

7. Funkčnost služeb 

Provozovatel nemůže poskytnout a neposkytuje záruku nepřetržité funkčnosti, bezchybného provozu a dokonalého zabezpečení portálu faunaportal.cz s ohledem na fakt, že je provozovatel sám závislý na kvalitě služeb, poskytovaných mu jeho dodavateli. Provozovatel nenese žádnou zodpovědnost za případnou ztrátu dat uživatelů. 

5. Obchodní podmínky 

Vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé na základě webové objednávky o poskytování služeb na serveru upravují Obchodní podmínky serveru. 

Tyto Provozní podmínky nabývají účinnosti dne 1. června 2023

Hlavní menu

Napište nám

Sociální sítě

Copyright 2024 © faunaportal.cz

Created by MVKV Solutions, s.r.o.

TOPlist