logo
  • INZERCE
  • DISKUZE
  • AKCE
  • ČLÁNKY
  • Přihlášení
  • Oblíbené
logo

Králíci na celostátní výstavě Chovatel Lysá nad Labem 2023 – 2. díl: Střední plemena

Králíci na celostátní výstavě Chovatel Lysá nad Labem 2023 – 2. díl: Střední plemena
Králíci na celostátní výstavě Chovatel Lysá nad Labem 2023 – 2. díl: Střední plemena

Střední plemena králíků představují majoritní skupinu genofondu domácích králíků chovaných v České republice. Patří tam plemena značně oblíbená, ať již pro své růstové vlastnosti či zajímavé převážně exteriérové znaky. Z celkového spektra registrovaných mláďat králíků náleží cca 60 % právě ke středním plemenům. Tento podíl je následně znát i na výstavách, kde běžně dosahuje k cca polovině vystavených králíků. Na Celostátní výstavě Chovatel 2023 pak střední plemena představovala asi 45 % králíků, kteří tam byli k vidění.

Úžasný byl hned začátek sekce středních plemen, kde expozici zahajovali velcí světlí stříbřití s téměř 160 jedinci! Králíci Vss byli vystaveni od řady špičkových chovatelů, kteří soutěžili o cenné výstavní tituly, přičemž řada z vystavených kolekcí byla značně vyrovnaná v typičnosti i stříbřitosti; rozhodovaly skutečně půlbody. Mistrem ČR však může být jen jeden. A tím se stal Miloš Ráž s kolekcí 381,0 b., který obdržel i pohár, neboť jeho kolekce byla bodově nejvyrovnanější. Šampiona ČR vystavil Jakub Linek, Šampionku ČR pak Rudolf Daněk, přičemž oba králíci měli shodně 96,5 b. Čestné ceny obdrželi chovatelé Miroslav Heller, Václav Vavruška a Rudolf Daněk (shodně 381,0 b.). Německý velký stříbřitý v černém rázu byl vystaven v počtu dvou kolekcí. Po stránce typu i stříbřitosti byla lepší ta druhá v pořadí, která obdržela velmi hezké ocenění a čestnou cenu (381,5 b.) – vystavovatel Karel Marian.

Podobně tomu bylo v případě dalšího plemene – francouzský stříbřitý. Toto vzhledné plemeno vyniká delším a dobře osvaleným tělesným rámcem. Jak Nvs, tak Fs jsou u nás méně rozšířená plemena, která jsou poněkud ve stínu populárnějšího Vss. I tak je nezbytné uvést, že obě jsou u nás v současné době na kvalitní úrovni. V případě Fs získal titul Mistra ČR Petr Daněk (382,0 b.), přičemž na typickou králici obdržel 96,5 b. (Šampionka ČR). Plemeno lze doporučit novým či začínajícím chovatelům, kteří by preferovali nějakou „barevnou“ alternativu k Vss. V případě činčil velkých se Mistrem ČR stal Tomáš Fiala, jehož kolekce s 381,5 b. převyšovala ostatní v typičnosti i vyrovnanosti dalších znaků. Šampion ČR i Šampionka ČR shodně s 96,0 b. náleželi do této kolekce, která získala navíc i pohár. Čestné ceny získali Martin Fatka (379,0 b.) a Jaroslav Šebek (379,5 b.).  Jinak, bohužel, na mnohých Čv byla znát méně vyrovnaná krycí barva či slabší typičnost či tenčí uši. Meklenburští strakáči patří progresivně se rozvíjejícím plemenům – vystaveni byli v důstojném množství i pestrosti barevných rázů (divoce zbarvený, železitý, divoce modrý, černý, modrý, havanovitý, činčilový a durynský).

Nejlepší kolekce náležela Ing. Ondřeji Kruntovi na MSdiv (384,5 b. – Mistr ČR, Šampion ČR 96,5 b., Šampionka ČR 96,5 b. a dva poháry) na králíky velmi dobré v tvaru, typu i kresbě. U MS černých získal titul Šampionky ČR Ing. Dušan Sem (96,0 b.), přičemž čestné ceny náležely kolekcím Bc. Josefa Zemana a Jany Kapráľové (shodně 379,5 b.). Z ostatních barevných rázů pak výjimečnou kvalitou vyčnívali zejména MS modří Bc. Ivany Routové (Mistr ČR 383,5 b., Šampion ČR 96,5 b.). Vídeňská plemena králíků patří k oblíbeným reprezentantům středních plemen a nebylo tomu jinak ani zde – celkem 376 přihlášených králíků v rámci pěti uznaných plemen. Nejvíce bylo k vidění vídeňských modrých – téměř 150 jedinců, a to většinou ve zcela nadprůměrné kvalitě – málokterý králík obdržel nižší ocenění než 95,0 b.! Mistrovskou kolekci s 384,0 b. vystavil Roman Klásek, DiS., přičemž jejím členem byl i samec s 97,0 b. (Šampion ČR). Šampionku ČR se stejnými body vystavil Ing. Radek Dolejš. Čestné ceny obdrželi dále Ing. Radek Dolejš (382,0 b. a 383,5 b.) a Mgr. Zdeněk Volf (381,5 b. a 383,0 b. + pohár). Vídeňští černí představují méně rozšířené králíky oproti Vm, avšak kvalitou s nimi nezaostávali – Mistrem ČR se stal Jan Švíbek s kolekcí oceněnou 383,0 b. a pohárem, kdy samec z této kolekce byl zároveň Šampion ČR (96,5 b.). Šampionku ČR vystavil Tomáš Fiala (96,5 b.). Čestné ceny získali Roman Vácha (96,5 b. a 379,5 b.), Miroslav Zeman (379,5 b.) a MVDr. Ludvík Bělohlávek (382,5 b.).

Necelou třicítkou se prezentovali vídeňští modrošedí, kde titul Mistra ČR získal Ondřej Kouša (384,5 b. + pohár), který vystavil i Šampionku ČR (96,5 b.), zatímco Šampion ČR náležel Jiřímu Tucauerovi (96,0 b.). Čestnou cenu obdržel Jiří Tucauer (383,0 b.) a Rostislav Smažík (381,5 b.). U vídeňských bílých byl znát kvalitativní posun především ve struktuře srsti a tvaru. Mistrem ČR se stal Josef Zuska (384,0 b. + pohár). Do této kolekce náležela i v typu velice dobrá samice – Šampionka ČR oceněná 96,5 b. Titul Šampiona ČR pak získal samec vystavený Jindřichem Eisenrichem (96,0 b.). Čestnou cenu na kolekce získali Mgr. Jaroslav Mucha (381,0 b.) a Miroslav Zeman (380,5 b.). Kvalitativně velmi početnou (více jak 90 jedinců) a i velmi hodnotnou byli vídeňští šedí. U většiny králíků jsme mohli obdivovat velmi dobrou či dokonce výbornou typičnost, optimální stavbu hlavy i silné končetiny, často doprovázené bezchybným tvarem a srstí. Mistrem ČR se stal Martin Hanzalík (384,0 b. + pohár). Šampion ČR oceněný 96,5 b. patřil dokonce kolekce Milana Krejska. Šampionka ČR pak náležela Zdeňku Brabcovi (96,5 b.). Na čestné ceny pak dosáhly kolekce Martina Hanzalíka (384,0 b.), Antonína Stehlíka (384,0 b.), Zdeňka Brabce (383,5 b.), Josefa Kůtka (383,0 b.), Milana Krejska (383,0 b.). Hototských bílých bylo vystaveno pouze 5 jedinců, z nichž typem i kresbou vynikala zejména samice vystavená Ing. Lenkou Sedláčkovou, která získala ocenění 95,5 b. Naše národní plemeno český albín se prezentovalo více než třicítkou jedinců. Nalézt se dala velice dobrá zvířata i ve struktuře srsti, což je hlavním plemenným znakem ČA, ale stejně tak i slabší králíci s delší a méně pružnou srstí. Titul Mistra ČR získal Josef Papež (380,5 b. + pohár), přičemž Šampionku ČR vystavil Dušan Knotek a Šampionku ČR pak MVDr. Jan Schoř (96,5 b.). Čestnou cenu získal Mgr. Marek Segeťa (380,0 b.).

Ilustrační fotografie : Novozélandský červený

Novozélandští červení potvrdili pozici jednoho z nejrozšířenějších středních plemen – vystaveno bylo více než 100 jedinců, převážně nabídnutých k prodeji. Mistrovskou kolekci vystavil Ladislav Kosina (381,0 b. + pohár), Šampion ČR náležel MVDr. Ludvíku Bělohlávkovi (96,0 b.) a Šampionka ČR byla z chovu Diany Tucauerové (96,5 b.). Kromě toho, na čestné ceny dosáhli Mgr. Ivo Drobilič (380,5 b.) a Zdeněk Koczai (380,0 b.). Většina králíků měla požadovaný červenooranžový sytý odstín krycí barvy, doplněný často optimálním typem a tvarovými znaky. Chov tohoto plemene u nás je již nějaký čas na vzestupu a pro hodně chovatelů představuje Nč určitou barevně netradiční alternativu k běžnějším středním plemenům jako jsou Vss, Kal, Bu apod. Po několika ročnících celostátních výstav je nutné pochválit za vyšší účast novozélandské bílé. Rozšíření tohoto tradičního plemene je v posledních cca 15 letech na ústupu. A to především na úkor populárnějších burgundských králíků i díky dalším znakům plemene. I tak lze konstatovat, že obecně početní úbytek není naštěstí doprovázen horší kvalitou těchto králíků. I současné době je možnost získat poměrně kvalitní Nb v ČR. Na výstavě v Lysé nad Labem zvítězil na jednotlivce i na kolekce jeden chovatel – Ing. Josef Dobrovolný. Tento vystavil kolekci se součtem 383,0 b. (Mistr ČR) a v rámci této kolekce byla vystavena jak Šampionka ČR (96,0 b.), tak i Šampion ČR (97,0 b.). Aktuálně velmi oblíbených burgundských bylo vystaveno opět více než 100 jedinců. V početné „konkurenci“ zvítězil na kolekce a na samce chovatel Jan Kramár (Mistr ČR 383,5 b. + pohár, 96,5 b. Šampion ČR), zatímco Šampionka ČR byla z chovu Ing. Pavla Hyťhy (96,5 b.). Celkově byla skupinka Bu variabilní, a to zejména v typičnosti těla, stavby hlavy a barvy krycího chlupu. Čestné ceny získali Lukáš Drápal, Josef Řechka a Josef Vlček (shodně 381,5 b.). Bez problémů se však dala najít kvalitní zvířata, a hlavně i taková byla nabídnuta k prodeji novým zájemcům. Je potěšitelné, že plemeno našeho původu – kuní velký – byl vystaven a rovnou v obou uznaných barevných rázech. Kvalitativně lepší byli Kuv modří (čestná cena 377,5 b., Dagmar Bachurová), zatímco Kuv hnědí měli určité rezervy v typičnosti a krycí barvě.

Podobně se lze vyjádřit také o dalším našem původním plemeni – siamském velkém, opět vystaveném v obou uznaných rázech. Pro Siv i Kuv platí, že jejich chov je náročnější na správné „načasování“, neboť zbarvení obou plemen je relativně proměnlivé s ohledem na věk králíků, roční období apod.  V každém případě však představují dědictví po našich chovatelských předcích, které je žádoucí nadále uchovávat a zušlechťovat, podobně jako je tomu u dalších původních plemen. Trojlístek středně velkých tzv. akromelanistických plemen vhodných pro produkci masa doplňuje tradiční plemeno kalifornský.

Kvalita plemene v Lysé nad Labem byla různorodá, bohužel často s nedostatky v typičnosti anebo tvaru králíků. Čestné ceny obdrželi Petr Janoušek (95,5 b.) a Miroslav Filip (376,0 b.), pohár na nejlepší kolekci získal Ing. Jiří Topinka (377,5 b.). Potěšitelné je, že jsme mohli shlédnout i modrý a havanovitý ráz „kaliforňáka“, i když zejména v typičnosti byli poněkud slabší. Následovala dvě slovenská plemena – zemplínský a liptovský lysko. Prvně jmenované plemeno se u nás chová již delší čas, avšak pouze v řádu jednotek chovatelů. Čestnou cenu získal Josef Kubálek (95,5 b.). Zato u liptovského lyska se v ČR okruh nových zájemců zřetelně rozšiřuje, především od roku 2020, kdy u nás bylo toto nové plemeno uznáno. V současné době se dokonce připravuje ustanovení samostatného chovatelského klubu! Na CV získala čestnou cenu na LL černé Lýdia Ondíková (378,0 b.)., dále byli vystaveni i LL divoce zbarvení a činčiloví. Chov tohoto plemene je náročný po šlechtitelské stránce a dosti podobný např. chovu holandských králíků, kde z jednoho vrhu jsou kresebně optimální někdy např. jen jedno či dvě mláďata. S tímto musejí noví zájemci o chov LL počítat, tedy, že nelze vystavovat každého odchovaného králíka. Šesticí barevných rázů se prezentoval český strakáč, plemeno, které je u nás značně oblíbené.

V nejpočetnějším černém rázu zvítězil Štěpán Batelka (Mistr ČR 381,0 b., Šampionka ČR 96,0 b.). Šampiona ČR pak vystavil Josef Šrámek, rovněž s 96,0 b. Čestné ceny na kolekce získali Jakub Téra (379,0 b.) a Josef Jelínek (377,5 b.). U ČS havanovitých Šampionku ČR vystavil Pavel Manžel (96,0 b.), zatímco Ladislav Vokolek předvedl samice ČS modrého oceněnou dokonce 96,5 b. – Šampion ČR + pohár. Čestné ceny obdrželi P. Manžel (ČShav 378,5 b.), a Marcel Hanisch (ČSčž 376,5 b. + pohár). Málo chovaní tříbarevní strakáči vystavovatele Ing. Miroslava Cahy vhodně doplňovali expozici středních plemen. Početně příjemně překvapili japonští v počtu 22 králíků, pohár obdržel Matěj Pfeifer. Početně i kvalitou rozhodně potěšili čeští luštiči, což nebývalo v nedávné minulosti zvykem. Již třetí rok se jedná o zvyšující se počty na CV.  Přejme proto i tomuto našemu plemeni další nové a nové příznivce. Mistrem ČR se stal Martin Kalvoda (380,0 b.), Šampiona ČR vystavil Radoslav Mejstřík (96,0 b.), zatímco Šampionka ČR patřila Ivaně Konvalinkové (96,0 b.). Čestnou cenu obdržela Eva Černá (376,5 b.) a Kamil Fiala (379,5 b.).

Ilustrační fotografie : Havana

Čtyřlístek známých, rámcově jemnějších, středních plemen – aljašek, havan, durynských a bílopesíkatých – zahrnoval celkem 123 králíků. Především v plemenech Al a Ha byli k vidění značně kvalitní králíci průřezem požadavků exteriéru. Zajímavostí je, že Mistrem ČR na Al i Ha se stal jeden chovatel! A to Bohumil Vaníček, který na Al získal 384,0 b. a na Ha 382,0 b. Šampiona ČR v Al vystavil Karel Vajner (96,0 b.), zatímco Šampionku ČR vystavil Martin Záhrubský (97,0 b.). Pohár pak obdržel M. Záhrubský (384,0 b.) na druhou nejlepší kolekci Al. U havan pak Šampion ČR patřil Milanu Krtkovi, zatímco Šampionku ČR vystavil B. Vaníček (shodně 96,0 b.), čestnou cenu obdrželi Tomáš Fašianok a Zdeněk Dobeš (shodně 380,5 b.) a B. Vaníček (382,0 b.).

V durynských jsme mohli vidět optimální zvířata v typičnosti i znacích, a to v poměrně dobrém zastoupení. Celkově tmavých králíků bylo méně. Mistrem ČR se stal Petr Koláček (381,5 b., čestná cena). A co se týče nejlepší samice a samce u durynských králíků? To byla absolutní trefa „do černého“, neboť Ing. Karel Strouhal vystavil pouze dva králíky, a oba dva byli právě Šampionkou ČR (96,0 b.) a Šampionem ČR (dokonce 97,0 b.)! Tomu se říká šlechtitelský um! Čestnou cenu na Du pak ještě získala Tereza Chmelařová (381,5 b.). U bílopesíkatých se, bohužel, jedná o setrvalý početní sestup. Celkem pouze 7 králíků ve dvou rázech.

Ilustrační fotografie : Sallander

U sallanderů jsme byli zvyklí na početnější zastoupení. Nejlepší kolekci vystavil a čestnou cenu získal Marcel Hanisch (379,0 b., čestná  cena), přičemž z této kolekce pocházel i Šampion ČR oceněný 96,0 b. Málo chované plemeno turnézský zlatý vystavil Bc. Adam Hellinger, který na kolekci se součtem 381,0 b. získal čestnou cenu a samce s výbornými plemennými znaky pak i titul Šampiona ČR (96,5 b.). Národní plemeno ČR – moravský bílý hnědooký – se převedl důstojnou skupinou 26 králíků. Kvalita králíků Mbh byla na velice dobré úrovni, postupně dochází k prošlechťování v ohledu tvaru, typu i srsti.

Nejlepší kolekci Mbh vystavil MVDr. Vlastimil Šimek (382,0 b.), přičemž králice z této kolekce obdržela 96,5 b (Šampionka ČR + pohár). Pohár na nejlepšího samce získal Ing. Jan Kvapil (95,5 b.). U zaječích bílých červenookých obdržela Jitka Sedláčková titul Šampiona ČR na samce oceněného 96,0 b.

Autor textu: MVDr. Vlastimil Šimek, Ph.D.
Autor fotografií: MVDr. Vlastimil Šimek, Ph.D.

Další článek: Malá plemena

Minulý článek: Velká plemena

Publikováno:

8.2.2024 16:58

0 hlasy

Hlavní menu

Napište nám

Sociální sítě

Copyright 2024 © faunaportal.cz

Created by MVKV Solutions, s.r.o.

TOPlist